Pelle Degerbergs minne

SKIF


Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund

Pris till Pelle Degerbergs minne


Priset för minnet av Pelle Degerberg delas årligen ut

till en kriminalvårdare efter avslutat NM.

Inledning

Pelle Degerberg tillträdde tjänsten som Idrottsförbundets kanslist i augusti 2000 och innehade tjänsten till sin bortgång hösten 2009.


Pelle gjorde sig snart känd bland Idrottsförbundets medlemsföreningar för sin innerliga servicekänsla och positiva inställning till allt. Han blev därigenom en mycket omtyckt och uppskattad person både inom Kriminalvården men även utanför, via de kontakter som kom i hans väg. Särskilt uppskattad blev han inom det nordiska idrottsliga samarbetet.


För sina insatser inom friskvården och idrotten tilldelades Pelle, Clas Amilons hederspris 2006, vilket han mycket rörd och ödmjukt tog emot med orden ”Jag gör ju bara mitt jobb”, och vilket jobb sen!


Våren 2010 tilldelades Pelle priset ”En god kamrat” av Kamratföreningen inom Kriminalvården, postumt. Detta pris har skänkts till Idrottsförbundet för att utgöra grundstommen i ett nyinstiftat ”Pris till Pelle Degerbergs minne” så att hans minne och inte minst hans gärning och förhållningssätt ska hållas levande även fortsättningsvis.


Stadgar

Priset utdelas vid varje Nordiskt Mästerskap enligt följande: kr 500 SEK utdelas till pristagaren som ett stipendium och kr 500 SEK skänks till ett välgörande ändamål efter pristagarens önskemål.

Mottagande välgörenhetsorganisation ska vara verksam i Sverige med ett 90-konto som insamlingskonto.

Pristagaren utses av lagledarna för de deltagande nationerna tillsammans efter genomförda tävlingar.


Pristagaren i den svenska truppen utses efter genomförda tävlingar av förbundskaptenerna samt vid respektive tillfälle representanter för SKIF:s styrelse. Alla har rätt att lämna förslag på prismottagare med motivering. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Hänsyn ska tas så att både kvinnor och män blir mottagare av priset över åren.


Mottagare av priset ska ha deltagit i mästerskapet som spelare, tränare, material-förvaltare eller motsvarande ledare.Mottagaren av priset ska ha uppträtt under Mästerskapet i Pelle Degerbergs anda, det vill säga:

-uppträtt som en god kamrat både gentemot det egna laget som motståndarlagen

-underlättat för arrangörerna genom att ha en positiv och serviceinriktad inställning till uppkomna 

situationer under Mästerskapen

-uppträtt som en ambassadör för den glädje och gemenskap som idrotten står för.


När gruppen utsett en mottagare av priset och enats om en motivering för detta, delas priset ut i

samband med truppens samling efter mästerskapet och motiveringen läses upp.


Lagledargruppen ska dokumentera vem som utsetts till mottagare av priset samt motiveringen för detta och överlämna dokumentationen tillsammans med övriga förslag på mottagare till närvarande representanter från SKIF.


SKIF:s kansli utfärdar därefter ett diplom till prismottagaren vilket skickas per post.


SKIF:s kansli samlar dokumentationen kring utsedda pristagare och föreslagna kandidater

i ett särskilt register.

 


Copyright @ All Rights Reserved