Int. Mästerskap

SKIF


Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund

Internationella Mästerskap


Svenska Kriminalvårdens idrottsförbund (SKIF) deltar varje år i några externa mästerskap. De är nordiska mästerskap i handboll och fotboll samt europamästerskap i terränglöping.


År 2010 deltog vi även i ett prov-NM i bowling, i Danmark.


Uttagning av deltagare i externa mästerskap beslutas av SKIF efter samråd med respektive chef. För att

förmåner enligt nedan ska utgå ska urvalet godkännas av huvudkontoret, chefen för personalenheten.


Deltagande i externa mästerskap sker på samma grunder som deltagande i riksmästerskap (se riktlinje 2008:2)

med följande tillägg:

 

•Deltagande i externa mästerskap får ske på arbetstid i den omfattning resp

  kriminalvårdschef/regionchef/enhetschef/cTpt beslutar.


•Resekostnader, logi och matkostnader ska belasta Kriminalvården, centralt avsatta medel för SKIF:s

  verksamhet.


•Prestationsberoende lönetillägg såsom övertidstillägg, obekvämtidstillägg eller beredskapstillägg utgår ej.


Detsamma gäller förrättningstillägg eller restidskompensation.


Under menyerna i uppkant kan du läsa mer om varje externt mästerskap.


Copyright @ All Rights Reserved

Länkar till våra nordiska kollegors hemsidor.


Klicka på loggorna.