Start

SKIF


Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund


Svenska Kriminalvårdens idrottsförbund (SKIF) är samordnare av Kriminalvårdens idrott och friskvård. Förbundets syfte är att öka intresset

för friskvård, motion och ett aktivt liv.


​SKIF stödjer lokala idrottsföreningar och ansvarar för att det finns gemensamma riktlinjer för Kriminalvårdens idrottsverksamhet.


Varje år arrangeras Kriminalvårdens svenska mästerskap i ett antal olika grenar. Samtliga mästerskap har som syfte att locka allt från aktiva utövare till rena motionärer. Svensk kriminalvårdsidrott representeras även i utlandet, t ex i nordiska mästerskap och Europamästerskap. 


Friskvård har genom åren blivit ett allt viktigare inslag i SKIFs verksamhet och tillsammans med huvudkontoret genomföres återkommande friskvårdskampanjer.


Idag finns ca 65 lokalt anslutna idrottsföreningar och knappt 4500 medlemmar.


Förbundet bildades i mars 1978 och är anslutet till KORPEN, Svenska Motionsidrottsförbundet.


P.g,a PUL så kan vi ej publicera några kort eller dokument med personuppgifter på denna externa hemsida utan måste då hänvisa till Kriminalvårdens Intranät (Krimnet)


SKIFs kansli är beläget på huvudkontorets personalenhet och bemannas av Tobbe Hallberg.


Ansök om medlemsskap på Facebook i gruppen: https://www.facebook.com/groups/525943477907707/


och du ser dragningen live samt alla livesändningar från våra arrangemang under året.


Bli vän med "SKIF-Tobbe" https://www.facebook.com/skiftobbe.hallberg.5 på Facebook.Vill du kontakta oss gör du det på SKIF@kriminalvarden.se


Mailen kontrolleras dagligen:


Adress och kontakt:


Tobbe Hallberg

Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund

601 80 Norrköping

SKIF@kriminalvarden.se

011- 49 (638 20)


Copyright @ All Rights Reserved

  Kansliet bemannat:


      V.17 Måndag - Fredag.


      V.18 Måndag - Fredag.

     
     

  Mailen kollas regelbundet även när
  kansliet inte är bemannat.


  För mer info, maila eller ring.


  skif@kriminalvarden.se


  Telefon: 011 - 49 638 20


SENASTE NYHETERNA

Januari månads infobrev från SKIF ligger nu på plats.